http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน News
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลเงินเดือน
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 58 News
 แผนปฏิบัติการปี 57
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57

 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   O-NET ปี 2557
 เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 News
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 57
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านหนองค้อสวนอ้อย
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน

หมวด : ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กลุ่มข่าว :
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประ... (อ่าน 471 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (04 ธ.ค. 2557)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการทบทวน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ท.วุฒิ แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิธีมอบเสื้อผ้าช... (อ่าน 655 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC  (09 ต.ค. 2557)เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 56 พล.ท.วุฒิ แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก , พ.ต.อ. พรหมณัฎฐเขต ฮามคำไพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม , พ.อ. นรธิป ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาฯ 2557 (อ่าน 764 ครั้ง) จำนวน 18 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ itec (01 ก.ย. 2557)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 ประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหาร (อ่าน 684 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ itec (25 ส.ค. 2557)การประชุม คณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคาม มุนี 1 1 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ ฯ สพป.มค.1 (อ่าน 674 ครั้ง) จำนวน 20 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (14 ส.ค. 2557)การจัด โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๅ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงาน... (อ่าน 437 ครั้ง) จำนวน 7 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เข... (อ่าน 318 ครั้ง) จำนวน 13 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)การประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น... (อ่าน 237 ครั้ง) จำนวน 16 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักเขียนโครงการและการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 24...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข... (อ่าน 199 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และผู้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข... (อ่าน 768 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานมหกรรม "ปรองดองสมานฉันท์"  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.... (อ่าน 326 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 ก.ค. 2557)การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรม  (อ่าน 302 ครั้ง) จำนวน 13 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (24 มิ.ย. 2557)วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ได้เดินทางไปประเมินโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1 (อ่าน 278 ครั้ง) จำนวน 20 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (18 มิ.ย. 2557)ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ... (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 57 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (13 มิ.ย. 2557)
ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สพป.มหาสารคาม เขต 1
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ... (อ่าน 304 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 มิ.ย. 2557)ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 57
วันที่ 11 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 10 มิ... (อ่าน 248 ครั้ง) จำนวน 29 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (10 มิ.ย. 2557)ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 -12 มิ.ย. 57
วันที่ 10 มิ.ย. โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ... (อ่าน 373 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 จังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพก... (อ่าน 352 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2557 ณ อำเภอโขงเจียม จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมทำความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผล การบริหา... (อ่าน 287 ครั้ง) จำนวน 9 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)การประชุมทำความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมตักบาตร สืบสานประเพณีไทย... (อ่าน 916 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (17 เม.ย. 2557)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสารคามเขต 1 และ บุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประเพณีไทย ปี 2557
วันที่ 13...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 4
1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราศีระบือ และบรบือ บ่อใหญ่ หนองโก อำเภอบรบือ จัดประชุมครูขยายผลแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษา
21 มิ.ย. 2556
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มค.1
30 พ.ค. 2556
 ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่านผู้ว่าราชการ ฯ
06 ม.ค. 2557
 ขอพร ปีใหม่ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1
06 ม.ค. 2557
 รับโล่ห์พระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
04 มิ.ย. 2556
ทั้งหมด