http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                             

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลเงินเดือน
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 57 News
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT , O-NET , LAS
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56 News
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด   
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน

หมวด : ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กลุ่มข่าว :
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมตักบาตร สืบสานประเพณีไทย... (อ่าน 37 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (17 เม.ย. 2557)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสารคามเขต 1 และ บุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประเพณีไทย ปี 2557
วันที่ 13...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมแนวทางดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2... (อ่าน 554 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมแนวทางดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (อ่าน 554 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 294 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2557 (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)การประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่าน... (อ่าน 535 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอพร ปีใหม่ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 (อ่าน 397 ครั้ง) จำนวน 19 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2557 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกัน ขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการ ฯ สพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีตักบาตร วันปีใหม่ 2557 (อ่าน 400 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมในพิธีตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ประเพณีไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 1 (อ่าน 209 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC  (26 ธ.ค. 2556)การประชุมบุคลากรสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระราชสารคามมุนี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพแห่งความประทับใจรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด... (อ่าน 328 ครั้ง) จำนวน 121 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (18 ธ.ค. 2556)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ พระราชดำเนินทรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (26 พ.ย. 2556)การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ร่วมพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พร... (อ่าน 281 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 พ.ย. 2556) ดร. สุรัตน์  ดวงชาทม  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชในสังกัดเข้าร่วมพิธีราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เวทีเสวนา "เหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั... (อ่าน 373 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (07 พ.ย. 2556)เวทีเสวนา "เหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองตักสิลานคร"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 (อ่าน 274 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (07 พ.ย. 2556)นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายที่จะเร่งรัดดำเนินการ 8 ประการ สู่การปฏิบัติ ในการประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา... (อ่าน 652 ครั้ง) จำนวน 16 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 ก.ย. 2556) การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่6 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ระยะ 4 ปี... (อ่าน 544 ครั้ง) จำนวน 8 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (09 ก.ย. 2556)นายคำคูณ ดีสุรกุล รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานประชุมหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ระยะ 4 ปี ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มค.เขต 1 ร่วมพีธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พร... (อ่าน 683 ครั้ง) จำนวน 22 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (19 ส.ค. 2556)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมประกอบพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครูเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขยายแนวคิดการจัด... (อ่าน 620 ครั้ง) จำนวน 9 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (19 ส.ค. 2556) วันที่  13  สิงหาคม  2556   ระหว่างเวลา  13.00 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1โดยน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมครูเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขยายแนวคิดการจัด... (อ่าน 378 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (19 ส.ค. 2556) วันที่  7  สิงหาคม  2556  ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยนายเสริมชัย สั...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สพป.มหาสารคามเขต 1 ดำเนินการประกวดโครงงานคุณธรรม (อ่าน 654 ครั้ง) จำนวน 28 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (09 ส.ค. 2556)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
เป็นประธานเปิดการจัดประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มค.1
30 พ.ค. 2556
 รับโล่ห์พระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
04 มิ.ย. 2556
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลยุทธ์ สพฐ.
11 มิ.ย. 2556
 กิจกรรมพิธีทบทวน คำปฏิญาณ และสวนสนาม ...
03 ก.ค. 2556
 ประชุมคณะกรรมการเขต ฯ สพป.มหาสารคามเขต 1
09 ก.ค. 2556
ทั้งหมด